Don Tatem 'Kristin'
16 1/4" Viola
Cardiff, 1999

Don Tatem 'Kristin'
16 1/4" Viola
Cardiff, 1999

Viola by prolific Welsh maker, Don Tatem.Labelled:

'Kristin'

Don Tatem, Cardiff,

No 436, April 1999String length: 370mm

Back length: 16 1/4"

Viola by prolific Welsh maker, Don Tatem.

Labelled:

‘Kristin’

Don Tatem, Cardiff,

No 436, April 1999

String length: 370mm

Back length: 16 1/4″